Palvelut1. Oma juristi –palvelu


- Pienemmälle yritykselle oma juristi sovitulla tuntimäärällä kuukaudessa
- Isommalle yritykselle lisäresurssi/kiireapua kiinteällä kapasiteettisopimuksella2. Sopimusjuridiikka


- Erilaisten sopimusten laatiminen ja neuvottelu
- Toimitus-, myynti-, osto-, agentti-, aie-, esi-, puite-, jälleenmyynti-, projekti-, lisenssi-, salassapito-, palvelu-, alihankinta-, valmistus-, huolto-, kuljetus-, partnering-, yhteistyö-, konsortio-, yhteisomistus-, tutkimus- ja tuotekehitys-, vuokra-, kiinteistön kauppa-, sovinto- ym. sopimukset
- Yritysjärjestelyt, liiketoimintakaupat, osakekaupat, osakassopimukset3. Ennalta ehkäisevä riskienhallinta


- Yrityksen riskitason kartoitus käymällä läpi otos olemassa olevasta sopimuskannasta
- Yrityksen käyttämien standardisopimuspohjien läpikäynti ja parannusehdotukset sopimuspohjiin
- Sopimuksentekoprosessin läpikäynti ja henkilöstön koulutus käyttämään sopimuspohjia oikein
- IPR-suojaus4. Corporate Governance


- Hyvään hallintotapaan liittyvä (Corporate Governance) konsultointi
- Hallituksen sihteeri –palvelut
- Yhtiöoikeudelliset palvelut
- Yrityksen perustamiset ja lopettamiset, fuusiot ym.
Oikeudellinen tiedonanto | Tietosuojaseloste | © 2019 CLean Contract Oy Kaikki oikeudet pidätetään